Kom med i vår verksamhet

När en ny medlem vill komma med i verksamheten strävar vi till att hitta en grupp, som lämpar sig bäst med tanke på ålder, sportsliga färdigheter, intresse för grenen samt inriktning (hobby/tävlingsidrott).

Vi har flear träningsgrupper med ledande tränare. Alla våra instruktörer och tränare är skolade och har nbehörighet allt från grund- till professionell nivå.

Våra tränare har uppnått framgångar på såväl junior- som vuxennivå.

SÅ HÄR KOMMER DU MED I VÅR VERKSAMHET 

Kontakta föreningens kansli (kansli@hifkfriidrott.fi) eller fyll i blanketten nedan. Du får även information om medlems- och träningsavgifterna samt om utrustningsanskaffning mm.

På basen av detta söker vi en lämplig grupp åt dig.

LÄS MERA I MENYN TILL VÄNSTER  

Tilläggsinformation om träningsgrupperna, tränarna och deras tankar på träning samt info angående träningstider och -platser.

Grupperna består av idrottare i olika pldrar beroende på grenarna och inriktingarna.

HIFK friidrott är en tvåspråkig och mångkulturell förening till vilken alla är välkmona, oberoenda av språk eller nationalitet. Vi erbjuder en varienrande möjlighet till motion och sport. 


DU ÄR VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRENING! 

Din primära grengrupp

Se närmare i grenbeskrivningarna.