Styrelsen och utskotten

Gustav Klingstedt, ordförande

gustav.klingstedt@hifkfriidrott.fi


Övriga styrelsemedlemmar

Inka Kärkkäinen (viceordförande)
Tomas Back
Anatoli Mihailov
Harri Mutanen
Bjarne Peth
Olli Turunen
Ingeborg Österman

Utskotten

Träningsutskottet

Tävlingsutskottet

Ekonomiutskottet

Marknadsföringsutskottet