Styrelsen och utskotten

Suvi Lahtinen, ordförande

Ingeborg Österman, vice ordförande

Tomas Back

Anatoli Mihailov 

Anne Suoranta 

Tiina Koskela-Koivisto 

Gustav Klingstedt

Virpi Tallbacka

Pekka Sinkkonen

Utskotten

Träningsutskottet

Anne Suoranta, ordförande

anne.suoranta@hifkfriidrott.fi

Tävlingsutskottet

pj. Tiina Koskela-Koivisto

tiina.koskela-koivisto@kotikone.fi

Marknadsföringsutskottet

pj. Tomas Back 

tomas.back@atria.fi