Träningsgruppidrottare

M 4x400m (Anton Tallbacka, Daniel Lundmark, Aleksi Sairanen, Erik Back)

HIFK är idag en av de mest framgångsrika föreningar i Finland och placerar sig bland top-10 i föreningsklassifikationen och tävlingen om Kaleva-trofén. Våra representationsidrottare tävlar ofta med i Finland-Sverige landskampen.

Vår framgång bygger på en mångsidig och kvalitativ verksamhet umder vilken vi erbjuder riktad träning för dig, som söker den bäst lämpade grenen eller för dig, som redan har valt din gren och siktar att på din egen karriär nå landets toppar och bli en av våra representationsidrottare

Föreningens träningsverksamhet bygger på fungerande träningsgrupper. Målet är att varje idrottare erhåller den träning hans eller hennes nivå och ambition förutsätter. Vi godkänner att idrottaren samtidigt med friidrotten också idkar övriga idrottsgrenar. 

Förutom den resultatinriktade träningen erbjuder vi även möjligheter att idka motionsinriktad friidrottsträning och möjligheten att skola sig till ledare eller tränare.

Träningen baserar sig  under ungdomsåldern på  mångsidig, mångkampsbetonad träningsuppläggning. Specialisering till en viss gren sker beroende på idrottarens egenskaper vid 13-17 års ålder. Föreningens mål är idrottaren med beaktande av hans eller hennes begåvning och förmåga skall nå så högt som möjligt under idrottskarriären. Träningen är en långsiktig process. Vi strävar inte efter åldersklasstoppar utan strävar till organisera träningen så att idrottaren ges möjligheter att nå framgångar i vuxen ålder. Kännetecknande för IFK:s verksamhet är att vi satsar på stafettlöpning redan i unga år.

Verksamheten bygger på högklassig träning. IFK ser till att tränarna på alla nivåer får bra utbildning. Varje tränare bör veta vad och hur man skall träna i olika åldrar. Den kunskapsmängd som föreningens tränare innehar utnyttjas aktivt inom föreningen och tränarnas insats uppskattas.

Idrottare/tränare! Om du vill ansluta dej till en verksamhet som garanterat är högklassig, ta kontakt med träningsutskottets ordförande anne.suoranta@hifkfriidrott.fi.