Friidrottskola för 8-15 åringar

Mål

I friidrottskolan bekantar sig 8-15 åriga i friidrott genom att deltaga i den organiserade verksamheten. 

Under träningsperioden bekantar vi oss med de olika grenarna och får på så vis en uppfattning av hur grenarna fungerarsamt hur de individuellt passar de unga. Detta utgör en stark grund till fördjupning av grenarna i framtiden:

  • Häck
  • Höjd
  • Kula
  • Slägga
  • Bollkastning, diskus
  • Längd
  • 3-steg
  • Sprint

Framledes, när idrottaren förkovrat sig, kommer hen att övergå till en mera målinriktad träning, under vilken grenträningen övergår via träningsgruppverksamhet till representationsidrottarskap. Gruppindelningarna görs beaktande deltagarantalen och barnens ålder.

Friidrottsskolans grupper


Ledare: Andrea Österman, Cecilia Sinervo, Veronica Rohula, Pinja Konttinen, Olivia Alexandersson och Milla Äikää

Åldersgrupp: 8-15 åriga, delas upp i fyra grupper på basen av åldern och deltagarantal. .

Träningsturer:

Friidrottsskolan tränar alltid två gånger i veckan. Kom alltså ihåg att säkra din tid av din ledare. De reserverade tiderna är:

Under vintersäsongen (oktober-april)

Plats: Kvarnbäcken - Sportkvarnen
Tid:  måndag 18.00-19.30, torsdag 17.00-18.30 och söndag 11.00-12.30

Plats: Djurgårdens sportplan - Tunneln
Tid: onsdag 18.00-19.30

Sommarsäsongen (maj-september. OBS pauss under juli)

Plats: Djurgården sportplan
Tid: måndag och torsdag 18:00-19:30