Friidrottskola för 8-15 åringar

Mål

I friidrottskolan bekantar sig 8-15 åriga i friidrott genom att deltaga i den organiserade verksamheten. 

Under träningsperioden bekantar vi oss med de olika grenarna och får på så vis en uppfattning av hur grenarna fungerarsamt hur de individuellt passar de unga. Detta utgör en stark grund till fördjupning av grenarna i framtiden:

  • Häck
  • Höjd
  • Kula
  • Slägga
  • Bollkastning, diskus
  • Längd
  • 3-steg
  • Sprint

Framledes, när idrottaren förkovrat sig, kommer hen att övergå till en mera målinriktad träning, under vilken grenträningen övergår via träningsgruppverksamhet till representationsidrottarskap. Gruppindelningarna görs beaktande deltagarantalen och barnens ålder.

Friidrottsskolans grupper


Ledare: Cecilia Sinervo, Veronica Rohula, Janina Ruotsalainen och Misha Paramonov

Åldersgrupp: 8-15 åriga, delas upp av åldern och deltagarantal.

Träningsturer:

Friidrottsskolan tränar alltid två gånger i veckan. Kom alltså ihåg att säkra din tid av din ledare. De reserverade tiderna är:

Under vintersäsongen (oktober-april)

Plats: Kvarnbäcken - Sportkvarnen
Tid:  måndag 18.00-19.30, torsdag 17.00-18.30 och söndag 11.00-12.30

Plats: Djurgårdens sportplan - Tunneln
Tid: onsdag 18.00-19.30

Sommarsäsongen (maj-september)

Plats: Djurgården sportplan
Tid: 
- onsdag och söndag 18-19:30 (Veronica / 2011-2008 född)
- måndag och torsdag 18-19:30 (Janina / 2008-2006 född)
- måndag och torsdag 18-19:30 (Cecilia / 2005-2004 född)