Friidrottskola för 8-15 åringar

Mål

I friidrottskolan bekantar sig 8-15 åriga i friidrott genom att deltaga i den organiserade verksamheten. 

Under träningsperioden bekantar vi oss med de olika grenarna och får på så vis en uppfattning av hur grenarna fungerarsamt hur de individuellt passar de unga. Detta utgör en stark grund till fördjupning av grenarna i framtiden:

  • Häck
  • Höjd
  • Kula
  • Slägga
  • Bollkastning, diskus
  • Längd
  • 3-steg
  • Sprint

Framledes, när idrottaren förkovrat sig, kommer hen att övergå till en mera målinriktad träning, under vilken grenträningen övergår via träningsgruppverksamhet till representationsidrottarskap. Gruppindelningarna görs beaktande deltagarantalen och barnens ålder.