Barn och ungdomar

Våra barns första steg inom idrotten börjar ofta före skolåldern. Många av våra idrottares väg har börjat med att följa med på stora syskons eller kamraters träning och uppleva glädjen i dem.

Till barndomen hör som en väsentlig del leken, kamraterna och uppväxten. HIFK vill för sin del vara med och stöda detta. genom att förena leken och glädjen att göra saker tillsammans. På så sätt förverkligas och hedrar träningarna barnens rätt i idrotten. 

Välkomna med och bekanta er!