Tränings- och medlemsavgifterna 

Träningsavgifter

Föreningen skickar räkningen på träningsavgifterna månadsvis. Idrottare som tränar 1-2 gånger i veckan betalar en årsavgift (340 euro).

Föreningen betalar ersättningar åt tränarna  för träningsverksamheten. Träningsgruppernas tränare är erfarna och yrkesskickliga. Vi utbildar våra tränare i enlighet med SUL:s och SFI:s tränarutbildning. Träningsmängden anpassas efter träningsgruppens nivå.

Varje idrottare/ idrottarens familj är skyldig att delta i funktionärsuppdrag två (2) gånger i året.


Medlemsavgifter

Idrottarnas medlemsavgift är 60 euro i året. Avgiften erläggs i början av året. 15-åringar och yngre betalar en medlemsavgift som är 40 euro i året. Om du har svårigheter att betala träningsavgifterna kan du vara i kontakt med kansliet för att få råd.