Tränings- och medlemsavgifterna 

Träningsavgifter

Föreningen skickar räkningen på träningsavgifterna månadsvis. Idrottare som tränar 1-2 gånger i veckan betalar en årsavgift (340 euro).

Föreningen betalar ersättningar åt tränarna  för träningsverksamheten. Träningsgruppernas tränare är erfarna och yrkesskickliga. Vi utbildar våra tränare i enlighet med SUL:s och SFI:s tränarutbildning. Träningsmängden anpassas efter träningsgruppens nivå.

Varje idrottare/ idrottarens familj är skyldig att delta i funktionärsuppdrag två (2) gånger i året.


TRÄNINGSGRUPPERNAS TRÄNINGSAVGIFTER

De månatliga träningsavgifterna hittas i träningsverksamhetens handbok (bilaga på finska).

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgiften för det pågående kalenderåret betalas i januari (nya medlemmar betalar då de ansluter sig)

Medlemsavgifterna är följande:

  • Aktiva medlemmar (fullvuxna) 60 euro
  • Juniorer (under året 15år fyllda och yngre) 40 euro
  • Du kan även vara med som stödmedlem!

Medlemskapet medför rösträtt på årsmötet, 15 % rabatter hos KSB-Sport och Intersport Puhos.

Medlemsavgifterna är en viktig del av vår ekonomi och vi ber dig betala avgiften så fort som möjligt.