Motion på lek; 4-7 åringar

Målsättningen

4-7 åriga barn får sin första kontakt med friidrott, samvaro och utveckling av motionsfärdighet genom att deltaga i vår styrda verksamhet. Som namnet säger bekantar vi oss med friidrott genom motion och lek med fokus på glädje och samvaro.

Alltefter det idrottaren växer och gör framsteg går utvecklingen via mera fokuserade grenträningar mot att till slut bli en av våra representationidrottare. Vi skall dock komma ihåg att det är absolut viktigt att med goda och glada barndomserfarenheter upprätthålla  motivationen; det är det som Motion på lek -gruppen går ut på.

I enlighet med deltagarantalet bildar vi olika träningsgrupper vilka är noggrannare beskrivna i menyn till vänster.