Funktionärsutbildning

I friidrottstävlingar delas funktionärsuppgifterna i följande kategorier:
- Tävlingsledare
- Grenledare
- Funktionärer

Förutom dessa behövs flera specialutbildade personer bl.a. för starter, målkamera, speaker, kansli och resultatföring.

Till samtliga uppgifter kan man skola sig. På denna sida upplyser vi mera om hur det du kan komma med i verksamheten.