Tävlingsarrangemang

Vårt syfte är att ansvarsfullt och välorganiserat ordna både föreningens egna friidrottstävlingar samt deltaga i utomstående friidrottstävlingar och skapa bra tävlingsförutsättningar för dessa.

Tävlingsutskottet samarbetar med föreningens övriga utskott och deltar i funktionärsutbildning samt idkar samarbete i tävlings- och funktionärssammanhang med andra friidrottsföreningar inom NÅID och HELSY distrikten. Dessutom upprätthåller tävlingsutskottet olika regler och direktiv för föreningens funktionärer.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt till sidans administratör!