Samarbetsmöjligheter

Tillsammans har vi en viktig uppgift

Genom att samarbeta med oss kan ert företag skapa kontakter och nätverka med en synlig målgrupp – samt vara med och utveckla HIFK friidrotts viktiga verksamhet.

Vi tror nämligen att samarbete med HIFK är att skapa någonting tillsammans och inte endast en välgörenhet.

Därför har vi utvecklat vårt samarbetserbjudande att gynna båda parterna.

Allt utgår från HIFK friidrotts mission:

”HIFK – friidrott för alla oberoende av nivå, språk eller nationalitet”

Värderingarna i företagsvärlden bygger allt mer på socialt ansvar. Om ert företag delar våra värderingar borde vi diskutera om samarbeten.

Vad är ert företags mission och värderingar?