ANMÄLAN TILL SOMMAR OCH HÖST 2023 JUNIORVERKSAMHETEN!

Lapset ja Lotta Kemppinen HIFK Kunniakierros 2020

HIFK friidrott är en tvåspråkig och mångkulturel förening till vilken alla är välkomna. Vi erbjuder möjligheter till motion och sport från  intressegrupper till målinriktad grenträning.

Då en ny medlem kommer med i vår verksamhet strävar vi alltid till att hitta en bäst lämpad grupp åt hen med hänsyn till  ålder, idrottsliga färdigheter, grenintresse, inriktning (tävlings- eller hobby idrott). 

Det finns flera olika träningsgrupper, med respektive ansvarig ledare/ tränare. Alla våra ledare är utbildade och kompetensnivån varierar från grundkompetens till professionell. 

Våra har tränare skördat fina framgångar med sina idrottare både på junior-, ungdoms- och vuxennivå. 

SÅ HÄR KOMMER DU MED 

Kontakta kansli@hifkfriidrott.fi och berätta oss dina person- och kontaktuppgifter samt din idrottsbakgrund, dina mål och ditt grenintresse. Alternativt kan du fylla i formulären härunder. Du får som svar information om medlems- och träningsavgifter, utrustning mm. Vi  väljer därefter en lämplig grupp till dig utifrån informationen du gett oss.

DU ÄR VÄLKOMMEN TILL VÅR KLUBB !