Nyheter

---

2020-01-13 Den förnyade hemsidan är nu i bruk

Efter en lång process har nu den nya hemsidan tagits i bruk.

Du märkte säkert att hemsidan ser annorlunda ut! Huvudpunkterna i förnyelsen är, att vi nu har identiska lösningar för de olika språken samt en förenklad struktur  och ett moderniserat visuellt utseende, vilket har blivit möjligt  tack vare  det förnyade  nätsideverktyget.

Tag en titt på sidans övre rad! Du ser i huvudmenyn fyra olika val, av vilka det första och sista leder till var sin gemensamma sida samt de två valen i mitten, vilka leder till språkversionerna i vilka allt väsentligt hittas.

Då du har valt språkversionen öppnar sig en sidomeny till vänster. Med den kommer du att se mera detaljer av hemsidan. 

Beroende på dina val kommer sidomenyn att ändras till en hierarkisk meny i vilken du kan väja det som intresserar dig för tillfället. 

Huvudvalen är Föreningen, Verksamheten, Tävlingsarrangemang och Nyheter (som du nu tittar på).

Under Verksamheten hittar du allt om sportandet. Under Tävlingsarrangemang hittar du allt om tävlingar vi arrangerar.

Pröva och bekanta dig i lugn och ro med vår förnyade hemsida!