Juniorträningsgrupper

Aleksi undervisar start ur block.

Målsättning

Då friidrottsskolan ger en stark grund för grenträning erbjuder juniorträningen en möjlighet för de intresserade att ta följande steg inom träningen. 12-15 åriga barn kan sluta sig till en juniorträningsgrupp  som tränar året runt. 

Det krävs ingen specialtalang för att komma med i gruppen, men man bör ha deltagit i antingen idrottsskolan eller ha tidigare friidrottsbakgrund. I juniorträningsgrupperna utövas alla grenar och fokus på både teknik och egenskapsträning (snabbhet, spänst, uthållighet osv.) är starkare än i idrottsskolan. träningarna ordnas tre gånger i veckan.

I alla träningsgrupper uppmuntras man till att aktivt delta i tävlingsverksamheten, men den slutliga tävlingsmängden bestäms förstås individuellt enligt tycke. Då idrottaren har förkovrat sig besluter hen ifallhen vill gå vidare till en grenspecifik, allmän träningsgrupp, var man siktar på att bli representationsidrottare. På basen av deltagarmängden grundar vi träningsgrupper, vilka beskrivs närmare härunder,