Allmän funktionärsskolning

Vi strävar till att arrangera allmän funktionärsutbildning med jämna mellanrum. 

Skolningen arrangeras då vi har fått ihop minst 5 anmälningar.
Vi informerar mera om följande skolning direkt åt de anmälda.

Anmäl dig alltså med!