Verksamheten

Det huvudsakliga innehållet i vår verksamhet är i idrotten. Med verksamheten stöder vi friidrotten, motionen i alla åldersgrupper och på alla ambitionsnivåer.

Idrottarens livscykel framträder väl i vårt sätt att arrangera verksamheten. Vi stöder motionering allt från dagisåldern fram till vuxenåldern såväl som ett hobby och tävlingsidrott. Vårt bekanta motto "En gång IFK, alltid IFK" speglas bra i den.

HIFK är idag en av Finlands framgångsrikaste föreningar och vi har såväl förankrat vår placering bland Top-10 föreingarna  i den landsomfattande föreningsklassificeringen som vår placeringsnivå i kampen om Kaleva-pokalen. Våra representationstävlare representerar Finland i  Finland-Sverige landskampen.

Våra framgångar bygger på vår mångsidiga verksamhet.

Föreningens träningsverksamhet bygger på fungerande träningsgrupper. Målet är att varje idrottare erhåller den träning hans eller hennes nivå och ambition förutsätter. Vi godkänner att idrottaren samtidigt med friidrotten också idkar övriga idrottsgrenar. Förutom resultatinriktad träning erbjuder vi möjligheter till mera hobbyinriktade friidrottsträning samt möjligheter att utbilda sig till instruktör och tränare.

Träningen baserar sig  under ungdomsåldern på  mångsidig, mångkampsbetonad träningsuppläggning. Specialisering till en viss gren sker beroende på idrottarens egenskaper vid 13-17 års ålder. Föreningens mål är idrottaren med beaktande av hans eller hennes begåvning och förmåga skall nå så högt som möjligt under idrottskarriären. Träningen är en långsiktig process. Vi strävar inte efter åldersklasstoppar utan strävar till organisera träningen så att idrottaren ges möjligheter att nå framgångar i vuxen ålder. Kännetecknande för IFK:s verksamhet är att vi satsar på stafettlöpning redan i unga år.

Verksamheten bygger på högklassig träning. 

IFK ser till att tränarna på alla nivåer får bra utbildning. Varje tränare bör veta vad och hur man skall träna i olika åldrar. Den kunskapsmängd som föreningens tränare innehar utnyttjas aktivt inom föreningen och tränarnas insats uppskattas.

Kontaktpersonerna hittar du  här!