Träningsgrupper

Du hittar HIFKs träningsgrupper i menyn till vänster.  Gruppbeskrivningen är gjord på tränarens starkare språk, svenska eller finska.

Då du önskar ansluta dig till en av grupperna ber vi dig att kontakta gruppens tränare direkt. Vårt syfte är att erbjuda HIFKs idrottare en möjlighet att få kvalitativt hög och en årligen stigande friidrottsträning.

Vår träningsverksamhet är avgiftsbelagd. Den månatliga avgiften framgår i menyn till vänster. Till denna tillkommer medlemsavgiften.