Anmäl dig som funktionär

Föreningen erbjuder sina medlemmar en möjlighet att på ett trevligt sätt deltaga i verksamheten. Funktionärsuppgifter finns i allt från barnens lekfulla månadstävlingar till domaruppdrag i internationella tävlingar. Vi arrangerar regelbundet skolning till funktionärsuppgifter. I barns/ungas tävlingar kan man även deltaga utan skolning. Anmäl dig modigt med!

Du kan anmäla dig direkt till myClub.

Funktionärsuppgifter

Läs här (på finska) om alla olika uppgifter som skall skötas under en tävling..

Anmälningen i praktiken

Vi administrerar alla våra funktionärsuppgifter via myClub-systemet. Här hittar du instruktionerna (på finska) om hur du skall gå tillväga då du nyttjar myClub.


Till vänster ser du uppgifterna grupperade på de olika funktionärsteamen.


En förteckning på kommande tävlingar till vilka vi söker funktionärer.

Du kan se vilka tävlingar är på kommande i förteckningen nedan!