Tävlingsutskottet presenterar sig

 

Harri Mutanen, ordförande

Telefon (0400) 432 576   harri.mutanen13@gmail.com

Utskottsmedlemmar:

Risto Sinkkonen

Kim Österman