Tränings- och medlemsavgifter


HIFKs träningksutskott har skrivit följande handbok som stöd för träningsverksamheten. Se nedan. En översättning ersätter den finskspråkiga versionen inom kort.