Hallitus ja valiokunnat

Hallitus 2023

Suvi Lahtinen, puheenjohtaja

Ingeborg Österman, varapuheenjohtaja 

Tomas Back

Anatoli Mihailov 

Anne Suoranta 

Tiina Koskela-Koivisto 

Gustav Klingstedt

Virpi Tallbacka

Pekka Sinkkonen

Valiokunnat

Valmennusvaliokunta

Kilpailuvaliokunta

pj. Tiina Koskela-Koivisto

tiina.koskela-koivisto@kotikone.fi