Juniorers föräldrar anmäler sig som funktionärer

Bästa föräldrar: Ert barn deltar i vår juniorverksamhet. Som ni vet innebär detta att ni bör deltaga minst två gånger som funktioner / medhjälpare i tävlingar var föreningen är arrangör.

Med blanketten härunder samlar vi in information om era önskemål så att vi kan boka in er i de tävlingarna som bäst passar er egen kalender.

Du kan även anmäla dig direkt till myClub.

Blanketten