Muut toimitsijat / Övriga funktionärer

TULOSPALVELU / RESULTATFÖRING

KILPAILUKANSLIA / TÄVLINGSKANSLIET

LÄÄKINTÄ / FÖRSTA HJÄLP

MUUT TOIMITSIJAT / ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

KUULUTUS / SPEAKER

KILPAILUTAPAHTUMAN HUOLTO / UNDERHÅLL