Träningsavgifterna

Cumulus 2012

Föreningen skickar räkningen på träningsavgifterna månadsvis. Idrottare som tränar 1-2 gånger i veckan betalar en årsavgift (340 euro).

Föreningen betalar ersättningar åt tränarna  för träningsverksamheten. Träningsgruppernas tränare är erfarna och yrkesskickliga. Vi utbildar våra tränare i enlighet med SUL:s och SFI:s tränarutbildning. Träningsmängden anpassas efter träningsgruppens nivå.

Föreningen ersätter över 13-åriga träningsgruppsidrottares utgifter enligt följande: A-klassidrottares FM-tävlingar, SFIM deltagaravgift samt lägerkostnader enligt föreningens praxis och avtal. Föreningen bekostar A-klassidrottares (som tränar minst 4 gånger i veckan) representationsdräkter och träningskort till Sportkvarnen.

Idrottarnas medlemsavgift är 50 euro i året. Avgiften erläggs i början av året. 2003 och senare födda betalar en medlemsavgift som är 30 euro i året. Om du har svårigheter att betala träningsavgifterna kan du vara i kontakt med kansliet för att få råd.

Varje idrottare/ idrottarens familj är skyldig att delta i funktionärsuppdrag två (2) gånger i året.

Idrottare/tränare! Om du vill ansluta dej till en verksamhet som garanterat är högklassig, ta kontakt med träningsutskottets ordförande eller någon av föreningens tränare.