Nya medlemmar

Då en ny medlem vill komma med i vår verksamhet strävar vi till att hitta en grupp som bäst lämpar sig utifrån ålder, idrottsliga färdigheter, grenintresse, inriktning (tävlings- eller hobby idrott). 

Det finns flera olika träningsgrupper, med respektive ansvarig ledare/ tränare. Alla våra ledare är utbildade och kompetensnivån varierar från grundkompetens till professionell. Våra har tränare skördat fina framgångar med sina idrottare både på junior- ungdoms- och vuxennivå. 

SÅHÄR KOMMER DU MED I VÅR VERKSAMHET

Kontakta Daniela Eklund (junioransvarig, daniela.eklund@hifkfriidrott.fi) och kom överens om träff. Vid träffen samlar Daniela information om dina intresseområden, din idrottsbakgrund samt person- och kontaktuppgifter. Du får även info om medlems- och träningsavgifter, utrustning mm. 

Träningsutskottet väljer därefter en lämplig grupp till dig utifrån den information de fått av Daniela.

 

HIFK friidrott är en tvåspråkig och mångkulturell förening där man välkomnas oberoende språk och nationalitet. Vi erbjuder möjlighet till motion och idrott på olika villkor.

DU ÄR VÄLKOMMEN TILL VÅR KLUBB !