Träning

HIFK 4x100m 2012

HIFK är idag en av Finlands framgångsrikaste föreningar. År 2015 placerade sig IFK som femte i den landsomfattande föreningsklassificeringen. Också i kampen om Kaleva Pokalen klarade vi oss utmärkt; fjärde plats. Framgångarna bygger på en mångsidig verksamhet. Våra idrottare utmärkte sig i år på bred front. IFK var i poängjämförelserna mellan föreningarna bra framme i både Kaleva Spelen och alla juniorklasser. I Finland-Sverige landskampen deltog hela sju IFK:are.

Föreningens träningsverksamhet bygger på fungerande träningsgrupper. Målet är att varje idrottare erhåller den träning hans eller hennes nivå och ambition förutsätter. Vi godkänner att idrottaren samtidigt med friidrotten också idkar övriga idrottsgrenar. Förutom resultatinriktad träning erbjuder vi möjligheter till mera hobbyinriktade friidrottsträning samt möjligheter att utbilda sig till instruktör och tränare.

Träningen baserar sig  under ungdomsåldern på  mångsidig, mångkampsbetonad träningsuppläggning. Specialisering till en viss gren sker beroende på idrottarens egenskaper vid 13-17 års ålder. Föreningens mål är idrottaren med beaktande av hans eller hennes begåvning och förmåga skall nå så högt som möjligt under idrottskarriären. Träningen är en långsiktig process. Vi strävar inte efter åldersklasstoppar utan strävar till organisera träningen så att idrottaren ges möjligheter att nå framgångar i vuxen ålder. Kännetecknande för IFK:s verksamhet är att vi satsar på stafettlöpning redan i unga år.

Verksamheten bygger på högklassig träning. IFK ser till att tränarna på alla nivåer får bra utbildning. Varje tränare bör veta vad och hur man skall träna i olika åldrar. Den kunskapsmängd som föreningens tränare innehar utnyttjas aktivt inom föreningen och tränarnas insats uppskattas.