Anmäl dig som funktionär

Föreningen erbjuder sina medlemmar en möjlighet att på ett trevligt sätt deltaga i verksamheten. Funktionärsuppgifter finns i allt från barnens lekfulla månadstävlingar till domaruppdrag i internationella tävlingar. Vi arrangerar regelbundet skolning till funktionärsuppgifter. I barns/ungas tävlingar kan man även deltaga utan skolning. Anmäl dig modigt med!

Se närmare på de finskspråkiga sidorna var vi underhåller ett tvåspråkigt centralt register för att (av tekniska skäl) undvika dubbel uppdatering.