Barnets rättigheter inom idrott

 • Rätt till glädje.
 • Rätt till att leka och ha kul.
 • Rätt till framgång och misslyckande.
 • Rätten att delta som ett barn, inte en liten vuxen.
 • Rätt att delta på lika villkor med andra.
 • Rätt att delta i idrott enligt ålder och mognad.
 • Rätt att delta i idrott på frivillig basis, oavsett talang.
 • Rätt till rökfri luft.
 • Rätt till att uttrycka sina åsikter och önskemål.
 • Rätt till att uttrycka sina känslor.
 • Rätt till rent spel och respekt för andra.
 • Rätt till vuxens handledning, trygg vuxen.
 • Rätt till kompetent och ansvarsfull förvaltning.
 • Rätt att delta i beslutsfattandet av frågor som berör dem själva.
 • Rätt till att uppnå lämpliga mål.
 • Rätt till att lära sig att sätta upp mål enligt sitt kunnande.
 • Rätten att bli behandlad med värdighet och förståelse, som ett barn, oavsett idrottsliga framgångar.