Juniorer

HIFK – Friidrotts syfte är att utbilda barn och ungdomar till en hälsosam och fysiskt aktiv livsstil antingen inom idrott eller elitsport. Träningsprogrammen görs enligt individuella behov och mål, med hänsyn till tillväxt och de olika utvecklingstegena.

I all HIFK – Friidrotts verksamhet för barn syftar vi till att säkerställa förverkligandet av barnens rättigheter.

Att träna i juniorträningsgrupp/friidrottsskola utbildar barnens/ungdomens växelverkan och samarbetsförmåga. Barnet/ungdomen lär sig att uppskatta andra idrottare och aktörer inom HIFK – Friidrott. Samtidigt stöder klubbens verksamhet vårdnadshavare med uppfostran av de unga. Klubben håller sig till regler som ingår i fair play. Klubben uppehåller och utvecklar handledarnas yrkesskicklighet för att öka träningens kvalitet och trygghet. Verksamheten bygger sig  på tolerans, rättvisa, jämlikhet och mångfald.

Gruppstorlekar är noggrant beräknade enligt ålder och grupperna har både flickor och pojkar. Gruppindelningarna siktar till att alla skulle få träningsmöjlighet och grupp enligt sin nivå.

HANDLEDARE

Handledarna i juniorträningsgrupperna/friidrottsskolan är åtminstone 15 år gamla och de är skyldiga att delta åtminstone ’Lasten yleisurheiluohjaajakurssi’. I samarbete med den junioransvariga, gör handledaren en säsongplan, planerar självständigt veckoträningar och håller koll på gruppövningarna. Klubbens junioransvariga leder och övervakar gruppledarna.

TRÄNING

Träningsmängderna och innehållet är planerade enligt åldern. Tränandet är mångsidigt och innehåller alla friidrottsgrenar. Vi erbjuder en prima hobby med möjlighet att nå prestationer ända till topidrottnivå med en yrkeskunnig tränare.

LÄGERVERKSAMHET

I regel ordnar föreningen 11-13 åringarnas juniorläger, ibland i samarbete med andra föreningar. Idrottsdistriktföreningen arrangerar också läger för 13 åringar och äldre. Syftet med lägerverksamhet är att idrottaren får extraträning men samtidigt lär sig sociala kunskaper. För idrottare i juniorträningsgrupper uppmuntras att delta i läger

TÄVLINGSVERKSAMHET

De första tävlingar för HIFK juniorer är inom träningstiderna hållna tävlingar var gruppens egen handledare är med. I dessa tävlingar lär idrottaren hur man beter sig i tävlingar och får också resultat i valda grenar. All tävlande sker på barnens villkor och ingen tvingas till att tävla. Föreningens junioransvarig informerar om tävlingar. På tävlingsdagar är det viktigt att vara på plats i tid och anmäla av möjlig frånvaro. Tänk noga på tävlingsdagens matsäck – idrottarens energibehov är stort. 

Varje idrottare/ idrottarens familj är skyldig att delta i funktionärsuppdrag två (2) gånger i året.

7-13 åringars tävlingar

  • Föreningens egna tävlingar (gratis för HIFK medlemmar)
  • HIFK friidrott juniormästerskap (gratis för HIFK medlemmar)
  • NÅID districttävlingar (gratis för HIFK medlemmar)
  • Vattenfall Cup (gartis för HIFK medlemmar)
  • YAG Youth Athletic Games (på sommaren)
  • TIJG Tampere Indoor Junior Games (på vintern)
  • Marrashallit (gratis för HIFK medlemmar)

Du kan också bekanta dig med andra tävlingar via länken

www.kilpailukalenteri.fi

 

LICENS OCH FÖRSÄKRING

Alla idrottare i juniorträningsgrupperna och friidrottskolan, som har betalat träningsavgiften, har en SUL-licens som ger rätt till att tävla och innehåller en försäkring för olyckor i träningar/tävlingar.