Styrelsen

Gustav Klingstedt, ordförande

gustav.klingstedt@hifkfriidrott.fi

 

Styrelsen

Gustav Klingstedt (ordförande)

 

Övriga medlemmar

Inka Kärkkäinen (viceordförande)

Tomas Back

Anatoli Mihailov

Harri Mutanen

Bjarne Peth

Olli Turunen

Ingeborg Österman