Träningsplatser

HIFKs träningsplatser är beroende på tidpunkt och träningsgrupp:

  • Djurgårdens idrottsplan, Fartvägen 6, 00250 Helsingfors


  • Djurgårdens tunnel är beläget inomhus  vid idrottsplanen. Där tränar vi vintertid. Ingången hittas bakom låktarens bakvägg.


  • Nordsjö idrottsplan, Gjutängsvägen 2 a, 00960 Helsingfors


  • Sportkvarnen, Mjölgränden 3, 00920 Helsingfors

Närmare information hittas i träningsgrupperna nedan.