Träningsplatser

HIFKs träningsplatser är beroende på tidpunkt och träningsgrupp:

  • Djurgårdens idrottsplan, Fartvägen 6, 00250 Helsingfors

  • Djurgårdens tunnel är beläget inomhus  vid idrottsplanen. Där tränar vi vintertid. Ingången hittas bakom låktarens bakvägg.

  • Sportkvarnen, Mjölgränden 3, 00920 Helsingfors

Närmare information hittas i träningsgrupperna nedan.