Träningsplatser

HIFKs träningsplatser är beroende på tidpunkt och träningsgrupp:

  • Djurgårdens idrottsplan, Fartvägen 6, 00250 Helsingfors


  • Djurgårdens tunnel är beläget inomhus  vid idrottsplanen. Där tränar vi vintertid. Ingången hittas bakom låktarens bakvägg.


  • Sportkvarnen, Mjölgränden 3, 00920 Helsingfors

HIFKs egna turer (september-april)

Djurans tunnel 
Tisdagar koickan  16:00-18:00 
Onsdagar klockan 18:00-20:00
Fredagar klockan 16:00-18:00 
Lördagar klockan 14:00-18:00

Sportkvarnen
Måndagar  klockan 18.00 - 19.30
Torsdagar klockan 17.00 - 18.30
Söndagar  klockan 11.00 - 12.30

Närmare information hittas i träningsgrupperna nedan.

Petra Suominen och Djurans sportplan, sommarn 2020