Tränings- och medlemsavgifter

Junioridrottarnas träningsavgifter faktureras säsongvis och är följande (säsong 15.08.2021-15.08.2022):

Träningsavgiften innehåller de organiserade träningarna, licens, träningsplatsernas hyra samt träningsverksamhetens administration. Avgiften bestäms enligt träningsgruppen och faktureras i tre rater enligt följande.

Fakturering i tre dela. September 2021 (1 /3 ), december  2021 (2 /3 ) och mars 2022 (3 /3 ).


Säsong 2022
Motion och lek (1 gång i veckan) 410€
Friidrottsskola  (2 gånger i veckan)550€
Juniorträningsgrupperna (3 gånger i veckan)750€

Licens och licensförsäkring Licens ingår i träningsavgiften för barn under 14 år (född 2008 och senare). De som är födda 2007 och tidigare kommer att debiteras ytterligare 20 € för Sportskydd-försäkring i samband med höstfakturering. Notera att deltagande i föreningens träningar och all tävlingsverksamhet förutsätter innehav av en giltig licens. 

Mera om licenserna:
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Mera om Sportskydd-försäkringen: 
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/13-vuotiaiden-ja-nuorempien-sporttiturva/

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för det pågående kalenderåret betalas i januari (nya medlemmar betalar då de ansluter sig, exklusive medlemmar som gick med på hösten).

Medlemsavgifterna för det pågående året är följande:

  • Aktiva medlemmar (fullvuxna) 60 euro
  • Juniorer (under året 15år fyllda och yngre) 60 euro
  • Du kan även vara med som stödmedlem!

Medlemskapet medför rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgifterna är en viktig del av vår ekonomi och vi ber dig betala avgiften så fort som möjligt.