Tränings- och medlemsavgifter

Junioridrottarnas träningsavgifter faktureras säsongvis och är följande (säsong 15.08.2020-15.08.2021):

Träningsavgiften innehåller de organiserade träningarna, licens, träningsplatsernas hyra samt träningsverksamhetens administration. Avgiften bestäms enligt träningsgruppen och faktureras i tre rater enligt följande:


Hösten (augusti)Våren (januari)Sommaren (maj)
Motion och lek (1 gång i veckan) 130€130€95€
Friidrottsskola  (2 gånger i veckan)180€180€135€
Juniorträningsgrupperna (3 gånger i veckan)225€225€170€

Licens och licensförsäkring Licens ingår i träningsavgiften för barn under 14 år (född 2008 och senare). De som är födda 2007 och tidigare kommer att debiteras ytterligare 20 € för Sportskydd-försäkring i samband med höstfakturering. Notera att deltagande i föreningens träningar och all tävlingsverksamhet förutsätter innehav av en giltig licens. 

Mera om licenserna:
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Mera om Sportskydd-försäkringen: 
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/13-vuotiaiden-ja-nuorempien-sporttiturva/

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för det pågående kalenderåret betalas i januari (nya medlemmar betalar då de ansluter sig, exklusive medlemmar som gick med på hösten).

Medlemsavgifterna för det pågående året är följande:

  • Aktiva medlemmar (fullvuxna) 60 euro
  • Juniorer (under året 15år fyllda och yngre) 40 euro
  • Du kan även vara med som stödmedlem!

Medlemskapet medför rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgifterna är en viktig del av vår ekonomi och vi ber dig betala avgiften så fort som möjligt.