Tränings- och medlemsavgifter

Junioridrottarnas träningsavgifter faktureras säsongvis och är följande (säsong 2019-2020):

Träningsavgiften innehåller de organiserade träningarna, träningsplatsernas hyra samt träningsverksamhetens administration. Avgiften bestäms enligt träningsgruppen och faktureras i tre rater enligt följande:

OBS. Av sommarsäsongens 2020 (maj-augusti) träningsavgift reduceras 1/3 del. Det betyder, att avgiften för gruppen Motion & Lek är 55€, friidrottsskolan 80€ och juniorträningsgrupperna 100€. Vi fakturerar för sommarsäsongen i början av juni.


Hösten (september)Våren (januari)Sommaren (maj)
Motion och lek (1 gång i veckan) 110€110€80€
Friidrottsskola  (2 gånger i veckan)160€160€120€
Juniorträningsgrupperna (3 gånger i veckan)200€200€150€

Licens och licensförsäkring
Licens- och  licensförsäkringens pris för det kommande året bestäms av det sportande barnets ålder och faktureras av gamla medlemmar tillsammans med höstens träningsavgift. Undantagsvis faktureras licensförsäkringen direkt för det pågående året då en ny medlem ansluter sig till verksamheten. Notera att deltagande i föreningens träningar och all tävlingsverksamhet förutsätter innehav av en giltig licens. 


2013 och senare födda 10 € (Sportskydd ingår)
2007–2012 födda  20 € (Sportskydd ingår)
2006 eller tidigare födda 30 € + Sportskydd 20 € (14–17-åringar)

Mera om licenserna:
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/

Mera om Sportskydd-försäkringen: 
www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/13-vuotiaiden-ja-nuorempien-sporttiturva/

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för det pågående kalenderåret betalas i januari (nya medlemmar betalar då de ansluter sig)

Medlemsavgifterna för det pågående året är följande:

  • Aktiva medlemmar (fullvuxna) 60 euro
  • Juniorer (under året 15år fyllda och yngre) 40 euro
  • Du kan även vara med som stödmedlem!

Medlemskapet medför rösträtt på årsmötet, 15 % rabatter hos KSB-Sport och Intersport Puhos.

Medlemsavgifterna är en viktig del av vår ekonomi och vi ber dig betala avgiften så fort som möjligt.