Grundregler & barnets rättigheter

HIFK friidrott har spelregler som gäller alla idrottare och är grundläggande råd för all friidrottsverksamhet.

 1. Jag kommer i tid och väl förbered till träninga
 2. Jag äter tillräckligt och månsidigt före träningarna (1-2 timmar före)
 3. Jag gör övningarna ordentligt
 4. Jag låter andra träna i fred
 5. Jag uppmuntrar alla att göra sitt bästa
 6. Jag är saklig och kritiserar inte andra
 7. Jag kommer inte till träningarna om jag är trött, omotiverad eller sjuk
 8. Jag använder inte rusmedel
 9. Jag representerar min klubb till dess fördel
 10. Jag representerar föreningen med frisk och sportslig attityd

Om barnet/ungdomen inte följer dessa regler har handledaren rätt att sätta barnen till sidan och vänta. Handledaren diskuterar om saken med föräldrarna.

Frågor gällande juniorer (5-13 år) kan du ta fram med föreningens junioransvarig. 

Barnens rättigheter i idrotten

 • Rätt till glädje.
 • Rätt till att leka och ha kul.
 • Rätt till framgång och misslyckande.
 • Rätten att delta som ett barn, inte en liten vuxen.
 • Rätt att delta på lika villkor med andra.
 • Rätt att delta i idrott enligt ålder och mognad.
 • Rätt att delta i idrott på frivillig basis, oavsett talang.
 • Rätt till rökfri luft.
 • Rätt till att uttrycka sina åsikter och önskemål.
 • Rätt till att uttrycka sina känslor.
 • Rätt till rent spel och respekt för andra.
 • Rätt till vuxens handledning, trygg vuxen.
 • Rätt till kompetent och ansvarsfull förvaltning.
 • Rätt att delta i beslutsfattandet av frågor som berör dem själva.
 • Rätt till att uppnå lämpliga mål.
 • Rätt till att lära sig att sätta upp mål enligt sitt kunnande.
 • Rätten att bli behandlad med värdighet och förståelse, som ett barn, oavsett idrottsliga framgångar.