Lasten oikeudet

 

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA

(Nuori Suomi) 

 • Oikeus iloon.
 • Oikeus leikkiä ja pitää hauskaa.
 • Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen.
 • Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena.
 • Oikeus osallistua tasavertaisena muiden kanssa.
 • Oikeus osallistua urheiluun oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.
 • Oikeus osallistua urheiluun vapaaehtoisesti, lahjakkuudesta riippumatta.
 • Oikeus savuttomaan ilmaan.
 • Oikeus ilmaista mielipiteensä ja halunsa.
 • Oikeus kaikkien tunteiden ilmaisuun.
 • Oikeus reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen.
 • Oikeus aikuiseen ohjaajaan, turvalliseen vanhempaan.
 • Oikeus saada asiantuntevaa ja vastuuntuntoista ohjausta.
 • Oikeus osallistua päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa.
 • Oikeus menestyä oikein asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Oikeus oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttämällä tasolla.
 • Oikeus tulla kohdelluksi lapsena arvokkaasti ja ymmärtäväisesti, urheilumenestyksestä riippumatta.