HIFK Heittopäivä / Kastdag

Varaa kalenteriisi 3/9 klo 17-19 kiekko- ja moukariheittoja varten.

Ilmoittaudu Kilpailukalenterin kautta tai sähköpostin kautta.

Ilmoittautumismaksu 5€ peritään ilmoittautumisen yhteydessä. 

Sähköpostitse ilmoittaneita pyydetään maksamaan ilmoittautumismaksunsa ilmoittautumisen yhteydessä 
HIFKn tilille FI45 8000 1501 7541 48. Muista liittää mukaan kopio tehdystä maksusta ilmoittautumisen yhteydessä.

Aikataulusta

Kisa alkaa kiekonheitolla  ja jatkuu heti sen päätyttyä välittömästi moukarinheitolla. 

Suoritusjärjestys täsmennetty 27/8.

Boka  3/9 kl 17-19 för diskus och slägga! 

Anmäl dig via Kilpailukalenterin eller med e-mejl .

Anmälningsavgiften  5€ betalas i samband med anmälningen 

De som anmäler sig med e-mejl ombedes betala avgiften i förväg till 
HIFKs konto FI45 8000 1501 7541 48. Kom ihåg att bifoga verifikatet för betalningen!

Angående tidtabellen

Tävlingen inledes med diskus och fortsätter efter det direkt med släggan.

En precisering i ordningen gjordes 27/8.